Aktuella nyheter


Låt oss presentera årets pristagare och stipendiater

Under onsdagskvällen på Gästgivaregården i Ljungby avslöjades vilka som utsetts till mottagare av kommunens fina utmärkelser.


Fritt fram för bad

Nya vattenprover visar att badvattnet är tjänligt. Det betyder att det är fritt fram att bada och att det inte finns risk för sjukdom i samband med bad.


Informationsmöte angående utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät i Byholma samhälle

Den 31/8 kl. 18:00 kommer ett informationsmöte för allmänheten att hållas i Byholma gamla skola angående en framtida utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät i Byholma samhälle.