Aktuella nyheter


Orostelefon ersätter Nationella hjälptelefonen

Den 1 februari tog Rädda Barnen över ansvaret för den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Samtidigt bytte stödtelefonen namn till Orostelefonen.


Hbtq-utbildad elevhälsa ska tänka mer normkritiskt

Elevhälsan i kommunen har ökat sina kunskaper i hbtq-frågor. Detta genom en finansierad utbildning av Region Kronoberg. Det har lett till en certifiering som bland annat syftar till att hjälpa elevhälsan att tänka mer normkritiskt och förbättra sitt bemötande.


Över 28 000 invånare

Ljungby kommuns invånarantal var vid årets början 28 008 personer.