Vatten och avlopp

Mer än 70 procent av kommunens invånare är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det är tekniska förvaltningens VA- och renhållningsavdelning som ansvarar för tillgången till rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

Anmälan om nyanläggning eller omläggning av din anslutning till kommunalt vatten och avlopp gör du via en så kallad servisanmälan.

Servisanmälan gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Vatten och avlopp. 

Kommentera