Politik och demokrati

Här har vi samlat information om politik och demokrati och om hur du kan vara med och påverka. Här kan du också läsa "Beslut i korthet" som är våra sammanfattningar av nämndernas och fullmäktiges protokoll.

Beslut i korthet


Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Detta är en sammanfattning av vad kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 5 december.


Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Detta är en sammanfattning av vad barn- och utbildningsnämnden beslutade och fick information om på sitt sammanträde den 13 december 2017. Protokollet justeras den 18 december och finns därefter att läsa under rubriken Insyn här på webbplatsen.