Rekordsommar 2023

Ljungby attraherar allt fler turister

Sommaren 2023 visar mycket positiv statistik för antal gästnätter i Ljungby kommun, enligt Tillväxtverkets preliminära inkvarteringsstatistik. Förra sommaren var ett rekordår i antalet gästnätter, något som vi slog redan i år. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti bodde det över 49 000 människor på hotell och kommersiella boenden. Det är en ökning med över 8% jämfört med förra året. Dessa siffror är unika för Ljungby kommun, då Småland i stort haft ett färre antal gästnätter jämfört med föregående år.

Ökning av utländska turister

61% av samtliga gästnätter i Ljungby kommun är från utlandet, där antalet utländska besökare ökade med 32%. Ljungbys största utländska målgrupp är den tyska målgruppen. Den har ökat starkt med 35% jämfört med från föregående år. Den näststörsta utländska målgruppen är danska besökare. Andelen danska besökarna ökade med 29% sen i fjol.

Under de senaste åren har vi sett att många svenskar har valt att besöka Ljungby kommun, men i år hade vi tyvärr 15% färre svenska gästnätter med.

Många besökare hos besöksmål

Vi kan se ett samband med att våra turister övernattar i Ljungby kommun och besöker något av våra besöksmål. Det är flera av dessa som haft rekord i antalet besök i sommar, en del så stor ökning som 65% jämfört med förra året. En anledning till de många besöken kan bero på det regniga vädret.

Besökare i Sagomuseets trädgård

Kommentera