Eldningsförbud råder i Kronobergs län

SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på hög brandrisk i Kronobergs län.

Det är förbjudet att: 

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Mer information om vad som gäller vid utfärdat eldningsförbud finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kommentera