Discover the originals

Ut med Bolmens strand kommer en skylt att placeras med texten: ”Bolmen – more than an IKEA toilet brush”, för att på ett humoristiskt sätt visa att Bolmen är så mycket mer än en toalettborste.
Kampanjen kommer att visa upp olika platser i Sverige som står bakom namnen på kända IKEA-produkter. I Bolmens fall, en toalettborste. Syftet med kampanjen är att med humor och värme väcka uppmärksamhet om Sverige som resmål, samt att sticka ut i det brus av resmål, destinationer, länder och platser som nu börjar marknadsföra sig igen internationellt sett.
Kampanjen ”Discover the Originals” är Visit Swedens största internationella kampanj på länge och den kommer att nå ett par hundra miljoner människor i UK, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och USA. Kampanjen kommer att lyfta 21 platser i Sverige som IKEA har lånat sitt namn ifrån, bland annat Kallax och Ektorp.

Kommentera