Piksborg

Kung Pigge var enligt sägnen Piksborgs första herre. Han var mycket grym och hatad och lät hänga många människor på Galgön. Själv möttes han av ett våldsamt slut.

Under ett fientligt anfall tvingades kung Pigge att fly över Bolmen i en stor kopparkittel. Vid sin landstigning passade skördefolket på att slå ihjäl honom, men inte utan att ha torterat honom först.
Innan kung Pigge flydde från Piksborg, hann han emellertid att gräva ner sina skatter i ett guldskrin på Borgholmen (eller Slottsön som den också kallades). Sedan dess har Piksborg hemsökts av skattsökare men ingen har lyckats med att föra bort kung Pigges skatt.
Många sägs ha funnit den, men just i det avgörande ögonblicket har något störande inträffat. För en av skattsökarna rann plötsligt skatten tillbaka ner i jorden på grund av att han var oförsiktig. En annan blev överraskad av hela kung Pigges flotta som med vita segel närmade sig ön. En tredje fick bud om en eldsvåda i hemmet. Ja, mysteriet kring kung Pigges skatt i guldskrinet är och förblir - ett mysterium.

Kommentera