titelbild

Verksamhetsplan för besöksnäring 2022-2024

Tyck till om den nya verksamhetsplanen för besöksnäring 2022-2024.

Den nya verksamhetsplanen för besöksnäring har en stor betydelse för att vi ska nå kommunvisionen om att bli 35 000 invånare år 2035.

En verksamhetsplan för besöksnäring skapar bättre förutsättningar för att gemensamt arbeta för en utveckling som bidrar till att nå visionen. När planen tog fram tog man hänsyn till omvärldsanalysens fokusområden och de globala målen.

I verksamhetsplanen finns fokusområdena näringsliv, berättande, unga vuxna och vatten med i utvecklingsarbetet.  

Turism bedöms ofta som ett sätt att kunna attrahera nya kommuninvånare.

Den stärker platsens identitet och profil och hjälper till att marknadsföra kommunen.

Ofta sammanfaller kommunens natur-, kultur- och friluftsvärden med det som besökaren och kommuninvånaren finner attraktivt. Det kan vara skogsområden med leder och möjlighet till övernattning där man också kan uppleva äventyret i kanot eller på cykelsadeln.

Ett rikt kulturliv i kommunen med anläggningar och evenemang kan tilltala den som vill uppleva konst, musik och teater i en speciell miljö.

Attraktiv och hållbar stadsmiljö främjar handel och besöksnäring.

Att planera och utveckla områden med höga natur-, kultur- och friluftsvärden som samtidigt är uppskattade besöksmål är ett sätt att bli en attraktiv bostadskommun.

Vi vill veta vad du tycker om den nya verksamhetsplanen? 
Skicka dina synpunkter till turistbyran@ljungby.se , senast 1 december.

Kontakt

Kommentera