Marknadsbodar att hyra

Välkommen att hyra någon av våra fyra fina sagobodar som står uppställda på/i anslutning till Lilla torg. Alla kan hyra dem men sommarlovsföretag, ungdomar och föreningar har förtur. Sagobodarna är marknadsbodar utsmyckade med motiv från sagor.

Regler för hyresgäst

 • Önskar du annan placering av bodarna står du för transportkostnaden och ordnar bygglov och polistillstånd. 
 • Bodarna står uppställda 8 maj – 15 september samt 20 november - 2 januari.
 • Övrig tid under året efter överenskommelse
 • Hyresgästen ansvarar och betalar för eventuella tillstånd som krävs för verksamheten (exempelvis livsmedel).
 • Hyresgästen ansvarar för att verksamheten är försäkrad.
 • Hyresgästen ansvarar för nyckel till boden som återlämnas vid hyrestidens slut. Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen (läs: ny låskolv och nycklar)
 • Hyresgästen måste vara minst 18 år eller ha en målsman som går i god för sig.
 • Boden får inte utsättas för åverkan, som till exempel genom affischering, skyltning och dylikt.
 • Hyresgästen får inte, utan tillstånd, ställa ut egna bord, stolar, parasoller eller annat utanför boden.
 • Hyresgästen samlar upp och tar med skräp.
 • Lös utrustning i boden (brandsläckare, brandfilt, yttre elkabel) tillhör Ljungby kommun. Åverkan eller skador på bod eller utrustning debiteras hyresgästen.

Avgifter

Avgift för att hyra en sagobod är:

 • Måndag till torsdag: 650 kronor
 • Fredag till söndag: 800 kronor
 • Hel vecka: 1 000 kronor
 • Hel månad: 3 000 kronor
 • Specialpris för skolklasser (årsukrs 1 – gymnasium) från Ljungby kommun: 200 måndag-torsdag eller fredag-söndag.

El kan ordnas. Säg till vid bokning.
Flyttning av bodarna görs av Ljungby kommun. Pris meddelas vid förfrågan.

Bokning / förfrågan

Bokning av bodar gör du hos tekniska förvaltningens gatuavdelning. Hör av dig via telefon eller e-post. Ljungby kommun gör en bedömning om hyresgästen är lämplig. Sommarlovsföretag, ungdomar och föreningar har förtur som hyresgäster till obokade datum vid samtidig förfrågan.

Bild på en av marknadsbodarna

Kommentera