Ansök till kulturskolan

Ansökan

Ansökan till Ljungby kulturskola gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Uppleva och göra/Kulturskola.
När du ansöker om plats under våren så får du besked i juni om du kommit in eller inte. Vi tar även emot anmälan under hela läsåret.

Ansökan gäller terminsvis tills du avanmäler dig.

Prova på

Vi har "prova på" i vecka 11, med öppet hus på kulturskolan där man kan testa våra olika ämnen. 

Syskonrabatt

Från och med tredje syskonet utgår ingen avgift. Syskonen måste ha samma folkbokföringsadress.

Kö för att få spela vissa instrument

För vissa instrument och ämnen är det många som söker och då hamnar anmälan i ett kösystem där datumet på ansökan avgör turordningen vid intagningen.

Om du inte får en plats under läsåret finns din ansökan kvar i kön. Vi ger dig nytt besked om det blir en plats ledig.

Kostnader

Kostnad för ämnesundervisning är 800 kronor per termin. Kostnanden för vuxna är 1550 kronor per termin.

Teater, muntligt berättande, rytmikkurs, dans, sjunga i kör och medverka i orkester kostar 450 kronor/termin.
Går du en ämneskurs betalar du ingen avgift för orkester och kör.

Notmaterial och instrument ingår inte i avgiften.

Fakturering

Fakturan för dina kurser och ämnen skickas vanligtvis ut i oktober och mars. Om eleven inte vill spela mer måste vårdnadshavaren säga upp platsen innan nästa terminstart. Det gör du till kulturskolans expedition eller till din lärare. Säger du inte upp din plats är du skyldig att betala. Slutar du innan terminen är avslutad betalar du hela terminsavgiften.

Betalar du inte fakturan har kulturskolan rätt att stänga av eleven från undervisningen.

Kommentera