titelbild

Anmälan

Här anmäler du dig till kulturträffen den 27 oktober 2020 kl. 18-20, Godsmagasinet (Adress: Skånegatan 12) Sista anmälningsdag 25 oktober.
Deltar du fysiskt eller digitalt?

Kommentera