titelbild

Lokala utvecklingsgrupper

Lokal utvecklingsgrupp är ett gemensamt begrepp för en registrerad förening som är sockenråd, hembygdsförening eller bygdegårdsförening.

Traditionellt arbetar ett sockenråd för en orts utveckling, en hembygdsförening arbetar för att bevara en orts historiska och kulturella värden och en bygdegårdsförening arbetar för att förvalta och hyra ut lokaler (bygdegården). I verkligheten är dessa olika lokala utvecklingsgrupper en blandning av dem alla.

Kommunen stöttar dessa föreningar genom olika sorters stöd, sockenråden kan exempelvis söka ett stimulansbidrag. Stimulansbidraget ska gå till ändamål som gynnar landsbygdens utveckling och eller dess attraktivitet. Stimulansbidraget är 4 500 kr per år. Sista ansökansdag är 31 maj.

Här ansöker ni föreningar som är sockenråd, byalag, byförening, utvecklingsgrupp, bygdeförening eller samhällsförening om stimulansbidrag.

Det finns även andra aktörer som man kan söka bidrag hos för olika typer av aktiviteter, arrangemang oh projekt. 

Övriga föreningar hittar olika sorters stöd i vårt föreningsregister.

Kontakt

Kommentera