titelbild

Grundbidrag

För föreningar med verksamhet för barn och unga kan söka något som kallas för grundbidrag. Grundbidraget utgår till föreningar med minst 10 medlemmar och minst 15 sammankomster per år. Bidraget utgår med 30 kronor per medlem mellan 7 och 25 år.

Ansökan görs senast den 25 februari. Bifoga verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokoll.

Ansök om grundbidrag

Kontakt

Kommentera