titelbild

Bidrag till sockenråd/byalag

Sockenråd kan söka ett årligt stimulansbidrag. Ett sockenråd är en lokal förening som arbetar för en bygds utveckling.

Ansök om stimulansbidrag 

Till ansökan ska du skicka med:

  • Gällande stadgar (om de ändrats sedan sist ni sökte bidrag)
  • Verksamhetsberättelse (vad föreningen gjorde förra året)
  • Verksamhetsplan (vad föreningen planerar att göra under året)
  • Två protokoll från styrelsemöten (från föregående år)

Ansök om stimulansbidrag senast 2 juni. Bidragen betalas ut i slutet av augusti.

Kommentera