titelbild

Bidrag till lokal utvecklingsgrupp

Lokala utvecklingsgrupper såsom sockenråd, byalag, byförening, bygdeförening eller samhällsförening kan ansöka om stimulansbidrag.

Stimulansbidraget ska gå till ändamål som gynnar bygdens utveckling och/eller dess attraktivitet.

Ansök om stimulansbidrag 

Till ansökan ska du skicka med:

 • Gällande stadgar (om de ändrats sedan sist ni sökte bidrag)
 • Verksamhetsberättelse (vad föreningen gjorde förra året)
 • Verksamhetsplan (vad föreningen planerar att göra under året)
 • Två protokoll från styrelsemöten (från föregående år)

För att vara bidragsberättigad förening i Ljungby kommun krävs att:

 • föreningen är öppen för alla som vill vara med.
 • föreningen på demokratisk väg har antagit stadgar och valt styrelse, med namngiven ordförande och kassör.
 • föreningen är aktiv och årligen håller årsmöte, tar fram balans- och resultatrapport, verksamhets- och revisionsberättelse, samt verksamhetsplan.
 • föreningen har sitt säte i Ljungby kommun.
 • föreningen har ett organisationsnummer som är registrerat hos skatteverket.
 • föreningen ger kultur- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma kan göras.
 • föreningens uppgifter är registrerade och uppdaterade i kommunens föreningsregister. 

Ansök om stimulansbidrag senast 1 juni. Bidragen betalas ut tidigast i augusti.

Kommentera