titelbild

Bidrag till ledarutbildning

Utgår med 100 procent av kurskostnader för ledare. Bidrag utgår inte för reseersättning eller förlorad arbetsförtjänst. Vid ansökan, bifoga fakturor över kursavgifter. Bidraget går att söka hela året.

Föreningens totala ledarutbildningsbidrag beror på föreningens medlemsantal och föreningens verksamhet mätt i aktiviteter.

Antal medlemmarAntal aktiviteterBidragstak
10 15 3 000 kronor
50 100 6 000 kronor
100 250 9 000 kronor
200 eller fler 400 eller fler 12 000 kronor

Sök bidrag till ledarutbildning

Kontakt

Kommentera