titelbild

Bidrag till hembygdsföreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för bidragen till kommunens hembygdsföreningar som redovisar sin verksamhet varje år. Bidraget betalas ut efter att hembygdsföreningen lämnat in en ekonomisk redovisning, verksamhetberättelse samt årsmötesprotokoll till kultur- och fritidsförvaltningen i samband med ansökan.

Ansökan

Ansökan gör din förening via föreningsbidragshantering, FRI. För att använda FRI-systemet behöver din förening ett användarnamn och lösenord. Kontakta kultur- och fritidsindenten för inloggningsuppgifter. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast 25 februari.

Kontakt

Kommentera