titelbild

Bidrag till drift- och anläggning

För att ge föreningar lokal- och anläggningsmässiga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet finns bidrag att söka till egen anläggning. Bidraget kan sökas av föreningar som:

  • Driver verksamhet i anläggning som föreningen själv äger
  • Driver en anläggning i ägarliknande förhållanden, så som tomträtt, arrendeavtal eller bolagsform. Med ägarliknande förhållanden menas avtal med långsiktig karaktär med förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag från en minsta avtalstid om 10 år kan göras i de fall föreningen övertar en tidigare kommunalt driven anläggning..

Bidrag till drift och underhåll

För att kunna söka driftsbidrag ska föreningen helt svara för anläggningens drift och samtliga driftskostnader.

Följande krav ska uppfyllas för att föreningen ska kunna få bidrag till drift och underhåll:

  • Anläggningen ska vara driftsäker och vara i bra funktionsdugligt skick
  • Kontinuerlig verksamhet ska bedrivas i anläggningen
  • Verksamheten ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Bidraget utgår enligt schablonbidrag vilket medför att bidragets storlek kan förändras årligen.

Ansökan om bidrag till drift och underhåll

Ansök om drift och anläggningsbidrag senast 25 februari.

Kontakt

Kommentera