titelbild

Bidrag till bygdegårdar

För att kunna söka bidrag måste bygdegårdsföreningen ha minst 12 aktiviteter per år i bygdegården. Verksamheten kan bestå av arrangemang i egen regi och/eller uthyrning till andra. Undantag från denna regel kan göras då bygdegårdsföreningen renoverar sin lokal.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget utbetalas efter antalet aktiviteter som anordnats i bygdegården.

 Antal aktiviteterBidrag
0-11 gånger  0 kronor
12-24 gånger 4000 kronor
25-74 gånger 9 000 kronor
Fler än 75 gånger 14 000 kronor

Driftbidrag

Driftbidragets storlek avgörs utifrån bygdegårdens storlek räknat i antalet kvadratmeter. Bidraget är ändrat till 60 kronor per kvadratmeter. Maxbelopp som utbetalas är 31 000 kronor. Detta är ändrat från 2015. Bidraget utgår enligt schablonbidrag vilket medför att bidragets storlek kan förändras årligen.

Ansökan

Ansökan gör din förening via föreningsbidragshantering, FRI. För att använda FRI-systemet behöver din förening ett användarnamn och lösenord. Kontakta kultur- och fritidsindenten för inloggningsuppgifter.

Kontakt

Kommentera