titelbild

Trafikmätning

Ljungby kommun gör kontinuerligt mätningar av trafiken i Ljungby tätort. Var tredje år görs en större mätning, nu senast i november 2015. På totalt 45 gator mättes trafiken avseende trafikmängd och hastighet. Jämfört med dentidigare mätning har både hastighet och trafikmängd minskat.

Hastighetsbestämmelser följs oftast

Mätningarna visar att de flesta bilister följer hastighetsbestämmelserna. På 36 av 45 mätpunkter sjönk medelhastigheten mellan 2012 och 2015. Medelhastigheten är i regel lägre än hastighetsbegränsningen. Det är bara på 10 av 45 mätpunkter som medelhastigheten låg över skyltad hastighet i mätningen 2015. Dessa mätpunkter finns främst i industriområden och på ringleden.

Minskad trafik i centrum

Den totala trafiken fördelas i allt högre utsträckning ut på ringleden runt Ljungby stad och minskar på genomfartsvägarna genom centrum. Mätningarna visar att Söderleden som byggts sedan förra mätningen gett mycket god effekt genom att den avlastat Kungsgatan, Gängesvägen och Helsingborgsvägen.

Fler åtgärder för att minska tung trafik i centrum

Mätningarna visar att den tunga trafiken ökar på några centrala gator. Mätningarna används för att utforma det framtida gatunätet och hur skyltning kan förbättras för att styra trafiken.

Nästa mätning görs 2018.

Kommentera