titelbild

Ladda ditt elfordon

Ljungby kommun deltar i Green Charge Sydost. Vi ska genom vårt deltagande i projektet göra det möjligt för dig att ladda din elbil i vår kommun samt att vi arbetar för fossiloberoende transporter. I kartan nedan ser du var det finns laddstolpar för ditt elfordon.

Kommentera