titelbild

Programsamråd översiktsplan 2035

Fram till den 31 mars 2018 var det möjligt att lämna synpunkter och idéer till översiktsplanen. Synpunkter har lämnats digitalt via Story maps. Vi har även haft en öp-turné där vi besökt flera orter för att få in era tankar och idéer om orternas och kommunens utveckling. Stort tack till alla er som bidragit. 

Vi har nu sammanställt samtliga synpunkter, förslag och idéer i en redogörelse som du kan ta del av i vår digitala version av översiktsplanen.  

Fortsatt arbete

Under hösten och vintern 2018 fortsätter arbetet med den nya översiktsplanen. Utifrån de inkomna synpunkterna kommer vi att arbeta vidare med strategierna och planeringen av kommunens mark- och vattenområden. Arbetet kommer ske tillsammans med fokusgrupper. Fokusgrupperna kommer att bestå av kommuninvånare, tjänstmän och av representanter från de politiska partierna.

Du kan ta del av planprogrammet som är det första förslaget till översiktsplan. Planprogram

Kontakt

Kommentera