titelbild

Översiktsplanering

En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Samråd 

Nu finns översiktsplanen för samråd. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Från den 20 september till den 20 november har du möjlighet att lämna in vad du tycker om förslaget. 

Så här kan du lämna synpunkter

Via en digital karta kan du lämna dina synpunkter direkt.
Du kan även lämna dina synpunkter per post till Ljungby kommun, planavdelningen, 341 83 Ljungby. 
Du kan också skicka via e-post, miljo.byggnamnden@ljungby.se

Översiktsplan

En översiktsplan är en plan för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen för lång tid framåt. Översiktlig planering är ett strategiskt arbetssätt för den fysiska miljön som sätter enskilda beslut i ett större perspektiv. För att få en genomtänkt och sammanhållen utveckling behöver kommunen planera den fysiska miljön med tanke på kommunens långsiktiga utveckling.

Översiktsplanering siktar mot en långsiktigt hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt. Översiktsplaneringen ska även underlätta och effektivisera kommande planering, samt ge beredskap för det oväntade. Eftersom den översiktliga planeringen berör alla kommunens verksamheter ligger det politiska ansvaret hos kommunfullmäktige.

Kontakt

Kommentera