titelbild

Översiktsplan

Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen om granskning av översiktsplan 2035 – Ljungby kommun. Under tiden 19 januari-31 mars 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget.

En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Granskningsförslag

I följande länk, vår så kallade Story Map, hittar du hela granskningsförslaget samlat och har även möjlighet att lämna synpunkter direkt. 

GRANSKNINGSTID: 19 januari 2021 – 31 mars 2021

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast den 31 mars 2021 till Ljungby kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till miljo.byggnamnden@ljungby.se. Ange "Översiktsplan 2035" i ämnesraden. Alternativt lämna din synpunkt direkt i vår StoryMap som du hittar ovan.  

Granskningsmöten

Då vi befinner oss i en tid som inte är som vanligt kommer granskningsmötena att hållas digitalt. Vi kommer att erbjuda två tillfällen för detta, 2 mars 2021 samt 9 mars 2021. Efter dessa tillfällen kommer det även finnas möjlighet att boka ett individuellt möte med våra planarkitekter för vidare frågor. Mer information om våra träffar och anmälningslänk kommer snart. 

Översiktsplan

En översiktsplan är en plan för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen för lång tid framåt. Översiktlig planering är ett strategiskt arbetssätt för den fysiska miljön som sätter enskilda beslut i ett större perspektiv. För att få en genomtänkt och sammanhållen utveckling behöver kommunen planera den fysiska miljön med tanke på kommunens långsiktiga utveckling.

Översiktsplanering siktar mot en långsiktigt hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt. Översiktsplaneringen ska även underlätta och effektivisera kommande planering, samt ge beredskap för det oväntade. Eftersom den översiktliga planeringen berör alla kommunens verksamheter ligger det politiska ansvaret hos kommunfullmäktige.

Kontakt

Kommentera