titelbild

Höghastighetståg

I Sverige pågår ett arbete med att förbereda för Sveriges första höghastighetsjärnvägar som kommer att gå mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Arbetet leds av Sverigeförhandlingen som den 1 februari gav besked om att sträckningen Stockholm-Malmö kommer att dras via Jönköping, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar pågår med berörda kommuner om stationslägen, bostadsbyggande och medfinansiering.

Station

Ljungby kommun har arbetat för att få en station för regionaltåg, men enligt Sverigeförhandlingen är det i nuläget inte aktuellt. Kommunen fortsätter dock arbeta för detta.

Spårutredning

Ljungby kommun har låtit konsultfirman WSP studera möjliga järnvägssträckningar från Värnamo till Hässleholm genom kommunen. WSP redovisar i sin rapport två korridorer som går öster respektive väster om Ljungby stad med stationslägen max 3 kilometer från centrum.

Alla på banan

I arbetet med att ta fram fördelarna med järnväg via Ljungby samarbetar Ljungby kommun med näringslivet, med Ljungby business arena, LBA i spetsen och med närliggande kommuner. Det vi gör är att ta fram underlag för att visa vilka nyttor och vilka fördelar det finns med att bygga järnvägen via Ljungby.

WSP:s rapport och en sammanställning som LBA gjort över intervjuer med företagen presenterade kommunen för Sverigeförhandlingen i Stockholm i november 2016. Rapporten togs emot positivt men kommunen fick inga mer konkreta besked i dagsläget.

Utveckling

Järnvägen är en viktig pulsåder som kommer att knyta ihop södra Sverige. Den kommer att innebära snabba transporter som bidrar till utveckling för handel och näringsliv. Den kommer att innebära större möjligheter för oss som bor här, för utökat pendlingsområde, för kompetensförsörjningen, integrationen och bostadsförsörjningen. En västlig dragning ger Sverige två kompletterande stambanor och största möjliga nytta för regionen.

Trafikverkets arbete

Trafikverket har i uppdrag att utreda, planera och bygga en höghastighetsjärnvägarna.

På Trafikverkets hemsida  finns information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en höghastighetsjärnväg delsträckan Jönköping-Malmö.

Ljungby kommuns arbete för höghastighetståg

Ljungby kommun arbetar tillsammans med en rad andra kommuner för att förverkliga planerna på en ny järnväg med station i kommunen. Kommunen är pådrivande bakom projektet som går under namnet "Europakorridoren". Mer information om projektet hittar du på www.europakorridoren.se.

Kontakt

Kommentera