titelbild

Pendlarparkering och busshållplats Myrebo

Pendlarparkeringen och busshållplatserna vid Myrebo flyttas något och byggs om. En ny busskur och en säker överfart med refug och belysning byggs på Märta Ljungbergsvägen.

Det här gör vi:

  • Flyttar pendlarparkeringen för att ge plats åt en ny gasmack
  • Bygger en säker överfart för fotgängare, med refug och belysning på Märta Ljungbergsvägen
  • Flyttar busshållplatserna närmare parkeringen och den nya överfarten
  • Bygger en ny busskur vid hållplatsen på den östra sidan, där den befintliga står
  • Anlägger en grönyta som ska fungera som ett dagvattenmagasin
  • Lägger en tät gummiduk som ska förhindra att föroreningar når grundvattnet, eftersom området ligger inom vattenskyddsområde

Så påverkas du:

  • Under tiden som byggarbetena pågår hänvisas resenärer till busshållplats och parkering vid Märta Ljungbergsvägen/Harabergsgatan (gamla Favör)

När är vi klara:

  • Busshållplatserna är återigen öppna för busstrafik
  • Pendlarparkeringen är färdig 
  • Projektet beräknas bli färdigt under hösten 2018

Kommentera