titelbild

Haraberget

Vi utvecklar ett nytt område centralt i Ljungby med ny förskola, skola och särskilt boende med trygghetslägenheter.

Planeringen för Haraberget är igång. Planområdet ligger i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan. Området är cirka 5 hektar stort.

Det här gör vi

  • Planerar en ny förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn.
  • Planerar en ny 7-9 skola som ska kunna inrymma 350 elever.
  • Planerar ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. 

 Hur går vi vidare

  • Området är idag planerat för idrotts-och friluftsområde, skola och park. För att komma vidare arbetar vi med att ta fram en ny detaljplan för området.
  • Arbetet med detaljplanen kan du följa på webbsidan www.ljungby.se/plan. Planförslag och samrådshandlingar finns tillgängliga där och i kommunhuset på Olofsgatan 9 i Ljungby.

 

Kommentera