titelbild

Harabergsområdet

Harabergsområdet i Ljungby ska utvecklas med nybyggnation av förskola och särskilt boende med centralkök samt trygghetslägenheter. All dessa delar ska finnas i en gemensam huskropp.

Harabergsområdet ligger i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan. Området är cirka 5 hektar stort.

Det kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder kommer att driva hela projektet med byggnation av alla delar. I lokalerna för förskola och särskilt boende kommer Ljungby kommuns verksamheter bli hyresgäster när det såsmåningom står klart.  

Kort om projektets delar:

  • Förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, inklusive en nattöppen verksamhet, så kallat nattis. Förskolan ersätter den befintliga Harabergsgatans förskola. De gamla lokalerna ska rivas och verksamheten bedrivs under tiden i modulerna på Hjortsbergskolan. 
  • Särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser. 
  • Centralkök för verksamheterna.
  • 20 trygghetslägenheter i samma byggnad, som Ljungbybostäder ansvarar för.  
  • Enligt planen beräknas byggnationen bli färdigställd under 2023-24. 

Kommentera