titelbild

Haraberget

Vi utvecklar ett nytt område centralt i Ljungby med ny förskola, skola och särskilt boende med trygghetslägenheter.

Planeringen för Haraberget är igång. Området ligger i Ljungby stad utmed Harabergsgatan, söder om Ljungby arena och vidare bort mot Haraberget och Hjortsbergsskolan. Området är cirka 5 hektar stort.

Det här gör vi

  • Planerar en ny förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn.
  • Planerar en ny 7-9 skola som ska kunna inrymma 375 elever.
  • Planerar ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. 

Hur går vi vidare

  • Området är idag planerat för idrotts-och friluftsområde, skola och park. För att komma vidare arbetar vi med att ta fram en ny detaljplan för området.
  • Arbetet med detaljplanen kan du följa på webbsidan www.ljungby.se/plan. Planförslag och samrådshandlingar finns tillgängliga där och i kommunhuset på Olofsgatan 9 i Ljungby.
  • Parallellt med planarbetet befinner sig projektet i den så kallade programfasen. Det innebär att det konkretiseras vad som ska byggas. Verksamheternas funktionskrav kartläggs. Det vill säga de olika förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning.
  • Arbetet i programfasen beräknas bli färdigt i september/oktober. Därefter ska det fattas politiska beslut enligt investeringsprocessen om att fortsätta projektet.  

När är vi klara

  • Enligt planen beräknas projektet bli färdigt under sommaren 2023. 

 

Kommentera