titelbild

Bostadsområdet Björket

Vi anlägger ett nytt bostadsområde på Replösa. Det omfattar totalt 94 tomter som färdigställs och säljs i tre etapper. Tomter finns till försäljning i etapp A och B. Se vilka tomter som är lediga på länken längst ner på den här sidan.

Det här gör vi

  • Vi bygger ett nytt bostadsområde
  • Vi bygger nya gator
  • Vi lägger vatten- och avloppsledningar
  • Vi drar ledningar för el och fiberanslutning
  • Vi sätter upp belysning
  • Vi anlägger parker och bygger lekplatser
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg

Etapp A: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till 25 tomter, byggnation av hus pågår och några är färdigställda. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp B: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till ytterligare 26 tomter. I februari 2018 släpptes tomterna till försäljning. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp C: På den sista etappen med 43 tomter är allt VA-arbete klart, samtliga vägar är grovplanerade och förberedelser för belysning är klara. Det som återstår är asfaltering av gator och iordningställande av grönområden och lekpark. Gatorna kommer att asfalteras i samband med att tomterna på området släpps till försäljning. När det blir beror på efterfrågan. 

Så påverkas du

Till och från arbetsplatsen kör byggtrafik. I samband med sprängningar kan buller förekomma.

När är vi klara

Etapp A och B är klara för byggnation. Se återstående arbeten i etapp C ovan.  

Kontakt

Kommentera