Det nya villaområdet Björket bebyggs
Det nya villaområdet Björket bebyggs
Det nya villaområdet Björket bebyggs

Bostadsområdet Björket

Sedan våren 2016 anlägger vi ett nytt bostadsområde på Replösa. Det omfattar totalt 94 tomter som färdigställs och säljs i tre etapper. Är du intresserad av en tomt? Se länken längst ner på sidan!

Det här gör vi

  • Vi bygger ett nytt bostadsområde i tre etapper
  • Vi bygger nya gator
  • Vi lägger vatten- och avloppsledningar
  • Vi drar ledningar för el och fiberanslutning
  • Vi sätter upp belysning
  • Vi anlägger parker och bygger lekplatser
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg

Etapp A: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till 25 tomter, byggnation av hus pågår och några är färdigställda. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp B: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till ytterligare 26 tomter. I februari 2018 släpptes tomterna till försäljning.

Etapp C: I den sista etappen med 43 tomter anläggs gator och vatten-, dagvatten- och avloppsnät.

Så påverkas du

Till och från arbetsplatsen kör byggtrafik. I samband med sprängningar kan buller förekomma.

När är vi klara

Etapp A och B är klara för byggnation. Mark- och anläggningsarbeten i etapp C beräknas pågå till och med sommaren 2019. 

Kontakt

Kommentera