titelbild

Bostadsområdet Björket

Vi anlägger ett nytt bostadsområde på Replösa. Det omfattar totalt 94 tomter som färdigställs och säljs i tre etapper. Tomter finns till försäljning i etapp A och B. Se vilka tomter som är lediga på länken längst ner på den här sidan.

Det här gör vi

  • Vi bygger ett nytt bostadsområde
  • Vi bygger nya gator
  • Vi lägger vatten- och avloppsledningar
  • Vi drar ledningar för el och fiberanslutning
  • Vi sätter upp belysning
  • Vi anlägger parker och bygger lekplatser
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg

Etapp A: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till 25 tomter, byggnation av hus pågår och några är färdigställda. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp B: Kommunen har färdigställt gator och vatten och avlopp till ytterligare 26 tomter. I februari 2018 släpptes tomterna till försäljning. Försäljning av återstående tomter pågår. 

Etapp C: På den sista etappen med 43 tomter återstår ytterligare asfaltering samt iordningställande av grönområden och lekpark som kommer att ske längre fram. Tomterna är klara för försäljning. 

När är vi klara

Alla etapper är klara för försäljning och byggnation. Se återstående arbeten i etapp C ovan.  

Kontakt

Kommentera