Byggnader som avses rivas i etapp 1
Byggnader som avses rivas i etapp 1
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i maj 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juni 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i kvarteret Aspebacken i juli 2020.
Rivning av gamla stålgjuteriet i juli 2020.
Förrådsbyggnad
Förrådsbyggnad
Flygfoto över kvarteret Aspebacken
Flygfoto över kvarteret Aspebacken

Aspebacken

Ljungby kommun arbetar med att planera för hur kvarteret Aspebacken (gamla stålgjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby ska användas i framtiden. Hittills har vissa delar av det gamla stålgjuteriet rivits för att möjliggöra fler markundersökningar och på sikt byggnation.

Aspebacken är ett omvandlingsområde – från ett gammalt industriområde till en mer blandad stadsbebyggelse.

Det här gör vi

 • Byggnadsantikvarisk utredning
 • Rivning av vissa befintliga byggnader på området
 • Markundersökningar
 • Ny detaljplan
 • Byggnation 
 • Framtida användningsområde utreds

Status: Första rivningen avslutad

 • Rivningen av de första byggnaderna (markerade byggnader till vänster på bilden ovan) är avslutade.
 • Totalt har ca 4125 kvadratmeter industribyggnad och kontor rivits.
 • Kvarstående byggnader omfattar ca 3400 kvadratmeter golvyta.
 • Markundersökning är genomförd
 • Det pågår nedmontering av installationer för gjuteriverksamhet i och på de kvarstående byggnaderna.
 • Schaktningsarbete kommer att ske utanför tidigare rivningsområde.
 • Rivning av den gamla modellverkstaden planeras.
 • Utredning om återstående byggnaders vara eller inte vara.

 

Kontakt

Kommentera