Situationsplan för den nya parkeringen
Kronoskogens parkering ska göras i ordning

Kronoskogens parkering

Grusparkeringen vid Kronoskogen ska bli asfalterad och belyst med plats för både motorfordon och cyklar. En ny gång- och cykelväg som binder ihop parkeringen med banvallsleden ska också byggas.

Arbetet påbörjas efter sommaren 2018. 

Det här gör vi:

  • Anlägger en parkeringsplats. 
  • Markarbeten och asfaltsbeläggning.
  • Installerar belysning. 
  • Monterar oljeavskiljare för ev. oljeläckage eftersom det ligger inom vattenskyddsområdet. 
  • Bygger en ny anslutande gång- och cykelväg från parkeringen till den asfalterade banvallsleden, för ökad tillgänglighet.

Så här påverkas du:

  • Parkeringen spärras av under tiden som arbetet pågår.
  • Under byggtiden hänvisas till parkering vid Sunnerbohallen/Kronoskogsbadet.
  • Byggtrafik förekommer i området.

När är vi klara:

  • Parkeringen ska enligt planen vara färdigställd senast till årsskiftet. 

Kommentera