Karta för etapp 2 av VA-arbeten i Sickinge
Projektet delas in i tre etapper. På bilden visas etapp 2, som sträcker sig från väg 25 till ridanläggningen i Sickinge.

Vatten och avlopp Sickinge

Ett ledningsnät för vatten och avlopp ska byggas på kommunens fastighet som används för ridskoleverksamhet. Där arrangeras många välbesökta tävlingar och det har varit problem med avloppet och sinande brunnar. Nu ska det åtgärdas.

Det här gör vi:

  • Vi bygger nya ledningar för avloppsvatten
  • Vi bygger nya ledningar för dricksvatten
  • Vi lägger ner nya ledningar för el och fiber på delar av sträckan 

Så påverkas du:

  • Byggtrafik kommer att röra sig till och från arbetsplatsen.
  • Framkomligheten på vägen till och från Ljungby ridklubb kommer att vara begränsad och under vissa perioder kommer den att stängas av helt för fordonstrafik. Säkerheten för både trafikanter och de som utför arbetet är av största vikt. 
  • Framkomligheten inom området kommer att påverkas. Arbetet kommer att planeras och lösas tillsammans med fastighetsägare och förening så att träningar, tävlingar och andra evenemang störs så lite som möjligt.

När är vi klara:

Projekteringsarbete pågår och avtal och tillstånd ska bli klara för att arbetet ska kunna komma igång. Planen är att arbetet ska kunna påbörjas under hösten och arbetet i sin helhet beräknas då bli klart sommaren/hösten 2020.

Kontakt

Kommentera