Etapp 1 av sträckan till Sickinge med nya VA-ledningar
Etapp 1 sträcker sig från John A Lagers väg till väg 25 längs Banvallsleden..
Karta för etapp 2 och 3 av VA-arbeten i Sickinge.
Etapp 2 är rödmarkerad och etapp 3 är blå.

Vatten och avlopp Sickinge

Nya ledningar för vatten och avlopp ska byggas till och inom kommunens fastighet som nyttjas av Ljungby ridklubb.

Det här gör vi:

  • Vi bygger nya ledningar för avloppsvatten
  • Vi bygger nya ledningar för dricksvatten
  • Vi lägger ner nya ledningar för el och fiber på delar av sträckan 

Status: Genomförande pågår

Arbete pågår i alla etapper:

Etapp 1, mellan JA Lagers väg och väg 25
Etapp 2, mellan väg 25 och ridanläggningen
Etapp 3, inom fastigheten där ridanläggningen ligger

Så påverkas du:

  • Byggtrafik kommer att köra till och från arbetsplatsen.
  • Framkomligheten på vägen till och från Ljungby ridklubb kommer att vara begränsad och under vissa perioder kommer den att stängas av helt för fordonstrafik. Säkerheten för både trafikanter och de som utför arbetet är av största vikt. 
  • Framkomligheten inom området kommer att påverkas. Arbetet planeras tillsammans med fastighetsägare och förening så att träningar, tävlingar och andra evenemang störs så lite som möjligt.

När är vi klara:

Arbetet i sin helhet beräknas bli klart hösten 2020. 

Kontakt

Kommentera