titelbild

VA-arbeten på Östra Torg

Vi lägger om ledningsnätet för VA, el, fjärrvärme och fiber inför framtida byggnation på fastigheten Kvarnhjulet 1 på Östra Torg i Ljungby.

Det handlar om ledningar för vatten och avlopp (VA) som ska flyttas. I samband med det görs även arbeten med ledningar för fjärrvärme, el och fiber. Ledningsarbetet utförs i fyra etapper.

Det här gör vi

  • Vi bygger om delar av ledningsnätet för vatten, avlopp och fjärrvärme.
  • Vi byter överbyggnaden på gatan samt lägger ny asfaltsbeläggning.
  • Vi bygger om befintlig belysning med nya armaturer.
  • Vi lägger nya kabelrör för framtida fiber- och elarbeten.

Status: Återställande av gator pågår. 

Så påverkas du

Det här arbetet kommer påverka många under en begränsad tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det.

  • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
  • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
  • Antalet parkeringar begränsas och du kan behöva gå lite längre än vanligt.

Tack för att du visar hänsyn och respekterar avspärrningar!

När är vi klara

  • Arbetet på Östra Torg beräknas vara färdigt under sommaren 2022.

Kontakt

Kommentera