titelbild

Ombyggnad Skånegatan

Skånegatans sträckning ska ändras så att gatan ansluts till Hammarrondellen. Den nuvarande fyrvägskorsningen vid Gängesvägen ska byggas bort vilket ska förbättra flödet och säkerheten i trafiken.

Denna ombyggnad är en del i centrumförnyelsen och är en sista del i att få genomfarten i centrala Ljungby sammanhängande.

Det här gör vi:

  • Vi bygger en ny sträckning av Skånegatan.
  • Vi bygger en ny parkeringsplats.
  • Vi flyttar återvinningsstationen.
  • Vi byter ut VA-ledningar för avlopps-, dag- och dricksvatten.
  • Vi byter ut och lägger nya kablar för fiber och el.
  • Vi sätter upp ny belysning.
  • Vi anlägger grönytor och planteringar.

Hur det kommer att bli kan du se på illustrationen ovan. Återvinningsstationen kommer att flyttas till andra sidan Gängesvägen, utmed Kånnavägen. En kortare sträcka av gång- och cykelvägen kommer att flyttas något i sidled för att ge plats åt den nya återvinningsstationen. En ny parkering kommer att anläggas på Skånegatans nuvarande sträckning. 

Status: Arbetet på plats pågår

Så påverkas du:

  • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
  • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
  • Butiker och andra verksamheter kommer alltid att vara tillgängliga men ibland får du kanske ta en annan väg.

När är vi klara:

Om allt går enligt plan beräknas det bli klart under sommaren 2022.

Kontakt

Kommentera