Situationsplan för den nya parkeringen
Kronoskogens parkering ska göras i ordning

Kronoskogens parkering

Grusparkeringen vid Kronoskogen har blivit asfalterad och belyst med plats för både motorfordon och cyklar. Det byggs även en ny gång- och cykelväg som binder ihop parkeringen med Pilgrimsleden (gång- och cykelvägen som leder till Lagan).

Det här gör vi:

 • Anlägger en parkeringsplats. 
 • Markarbeten och asfaltsbeläggning.
 • Monterar oljeavskiljare för ev. oljeläckage eftersom parkeringen ligger inom vattenskyddsområde. 
 • Bygger en ny anslutande gång- och cykelväg från parkeringen till den asfalterade banvallsleden, för ökad tillgänglighet.
 • Installerar belysning. 

Så här påverkas du:

 • Parkeringen är avspärrad under tiden som arbetet pågår.
 • Under byggtiden hänvisas till parkering vid Sunnerbohallen/Kronoskogsbadet.
 • Byggtrafik förekommer i området.

När är vi klara:

 • Parkeringen är asfalterad och öppen att använda.
 • Det som återstår att färdigställa är:
  • ytterligare ett lager asfalt ska läggas (p.g.a. att det är för kallt att lägga topplagret under vintern).
  • linjerna som markerar parkeringsplatserna ska målas. 
 • Projektet planeras bli helt klart under våren 2019. 

Kontakt

Kommentera