titelbild

GC-väg Berghemsrondellen till Rosendalsrondellen

En ny gång- och cykelväg mellan Berghemsrondellen och Rosendalsrondellen kommer att byggas på norra sidan av Söderleden/Helsingborgsvägen. Detta kommer att skapa en tryggare och säkrare möjlighet att gå och cykla till och från handelsområdet.

Det här gör vi:

 • Ny gång- och cykelväg på en sträcka av cirka 400 meter från befintlig gång- och cykelväg vid Berghemsrondellen till västra sidan av Rosendalsrondellen.
 • Ny belysning utmed gång- och cykelvägen
 • Ny passage över Ringvägen som ansluts till befintlig gång- och cykelvägen på västra sidan.

Status:

 • Första delen av arbetet av arbetet pågår.

Så påverkas du:

 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
 • Avstängning i samband med ny passage över Ringleden kommer att påverka framkomligheten under kortare period.
 • Var rädd om dig själv och andra. Välj om möjligt andra vägar, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.

När är vi klara:

 • Enligt den preliminära tidsplanen beräknas första delen av arbetet att göras klart i februari 2023.
 • Vissa delar (passage över Ringleden och asfaltering) kan komma att färdigställas under våren 2023.

Kontakt

  Arbetsledare gatuavdelningen

 • Thomas Bojestig
 • Tel. 0733-73 94 18

Kommentera