Illustration Bergagatan
Observera att illustrationen är en skiss, ändringar kan ske under projektets gång.

Ombyggnad Bergagatan

Bergagatan kommer att byggas om. Syftet är att gatan ska bli tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.

Ombyggnaden gäller hela Bergagatans sträckning, mellan Storgatan och Drottninggatan. Det här är en del i centrumförnyelsen. 

Det här gör vi

  • Vi bygger om delar av vatten- och avloppsledningsnätet
  • Vi bygger ny gång- och cykelväg på ena sidan och enbart gångbana på andra sidan.
  • Vi byter överbyggnaden på gatan samt lägger ny asfaltsbeläggning.
  • Vi bygger om befintlig belysning med nya armaturer.
  • Vi lägger nya kabelrör för framtida fiber- och elarbeten. 

Så påverkas du

  • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
  • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
  • Butiker och andra verksamheter kommer att vara tillgängliga men ibland får du kanske ta en annan väg.

När är vi klara

  • Just nu pågår arbete med projektering, vilket innebär att ritningar ska tas fram som underlag till arbetet. Om allt går enligt planerna så kan byggnation påbörjas under våren 2020.

Kommentera