Illustration av Bergagatan och de anslutande gator som ingår i projektet.
Observera att illustrationen är en skiss, ändringar kan ske under projektets gång.

Ombyggnad Bergagatan

En omfattande ombyggnad av Bergagatan har pågått under lång tid. Syftet är att gatan ska bli tillgänglighetsanpassad och att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med bland annat hastighetsdämpande åtgärder.

Ombyggnaden gäller hela Bergagatans sträckning, från Storgatan till Drottninggatan. Även på några anslutande gator kommer arbeten att utföras. Det gäller Hantverkaregatan, Norra- och Södra Torggatan. Se illustrationer nedan. Det här är en del i centrumförnyelsen.  

Det här gör vi

 • Vi bygger om delar av ledningsnätet för vatten, avlopp och fjärrvärme. 
 • Vi bygger ny gång- och cykelväg på ena sidan och enbart gångbana på andra sidan.
 • Vi byter överbyggnaden på gatan samt lägger ny asfaltsbeläggning.
 • Vi bygger om befintlig belysning med nya armaturer.
 • Vi lägger nya kabelrör för framtida fiber- och elarbeten. 

Status: 

 • Avslutande arbeten pågår på Södra Torggatan och Norra Torggatan. 

Så påverkas du

Det här arbetet kommer att påverka många under relativt lång tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det. Välj andra vägar, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.  

 • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
 • Butiker och andra verksamheter kommer att vara tillgängliga men ibland får du ta en annan väg.
 • Antalet parkeringar begränsas och du kan behöva gå lite längre än vanligt.

När är vi klara

 • Bergagatan är i huvudsak klar.
 • På anslutande gator, Hantverkaregatan, Norra Torggatan och Södra Torggatan, kommer arbetet enligt planen att pågå till hösten 2022.

Kontakt

Kommentera