titelbild

Brunnsparkens lek- och aktivitetspark

I oktober invigdes den här centrala mötesplatsen för lek, aktivitet och socialt umgänge i Ljungby. Det fanns tidigare en lekplats i parken men den har utökats med diverse klätterställningar, motorikbana, utegym, grillplatser, lusthus och sittgrupper.

Lekplatsen byggdes ut på båda sidor om den befintliga, längs med cykelvägen som går genom parken. Här kan barn i alla åldrar leka samtidigt som föräldrarna umgås. Parken är till för människor i alla åldrar, invånare såväl som besökare och turister.

Det här har vi gjort:

  • Byggt en ny lek- och aktivitetspark
  • Anlagt asfalterade gångar genom parken, för ökad tillgänglighet
  • Byggt en motorikbana för hopp och armgång
  • Byggt ett lusthus som kan fungera som väderskydd
  • Monterat sittgrupper och grillplatser
  • Monterat nya klätterställningar för olika åldrar
  • Byggt ett utegym 

Varmt välkommen till Brunnsparken!

Kommentera