Illustration på Stenbergsskolans fasad
Illustration på Stenbergsskolans fasad.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader.
Skiss på  Stenbergsskolans utemiljö.
Skiss på Stenbergsskolans utemiljö.

Ny idrottssal vid Stensbergskolan

Det ska byggas en ny byggnad innehållande idrottssal, musik/trä-och metall slöjdsal, lärararbetsplatser, mm. Den kommer att ligga intill Stensbergskolan. På så sätt kan verksamheten i den befintliga idrottssalen pågå under hela byggprocessen.

Den gamla idrottssalen rivs när den nya byggnationen är klar. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm.

Det här gör vi:

  • River gammal idrottsbyggnad.
  • Bygger en ny idrottssal med musik/trä-och metall slöjdsalar, omklädningsrum, lärarrum, mm. och installerar solceller på taket.
  • Anlägger ny utemiljö.
  • Anlägger ny hämta/lämna parkering, som ska ligga på Björkstigen i stället för Torsgatan

Status:

  • Projekteringsfas pågår.
  • Tar fram handlingar och ritningar innan upphandling.

När är vi klara:

  • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara i juni/juli 2024. 

Kontakt

Kommentera