Illustration på Stenbergsskolans fasad
Illustration på Stenbergsskolans fasad. Förändringar kan komma att ske.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader.
Skiss på fyra olika av Stenbergsskolans fasader. Förändringar kan komma att ske.
Skiss på Stensbergskolans utemiljö.
Skiss på Stensbergskolans utemiljö. Förändringar kan komma att ske.
Skiss på Stensbergskolans situationsplan.
Skiss på Stensbergskolans situationsplan. Förändringar kan komma att ske.

Ny idrottssal vid Stensbergskolan

Det ska byggas en ny byggnad innehållande idrottssal, musik/trä-och metall slöjdsal, lärararbetsplatser, mm. Den kommer att ligga intill Stensbergskolan. På så sätt kan verksamheten i den befintliga idrottssalen pågå under hela byggprocessen.

Den gamla idrottssalen rivs när den nya byggnationen är klar. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm.

Det här gör vi:

 • Bygger en ny idrottssal med musik/trä-och metall slöjdsalar, omklädningsrum, lärarrum, mm.
 • Installerar solceller på idrottssalens tak.
 • Anlägger ny utemiljö.
 • Anlägger ny hämta/lämna parkering, som ska ligga på Björkstigen i stället för Torsgatan
 • River gammal idrottsbyggnad.
 • Sedumtak på den låga delen av byggnaden.

Status:

 • Projekteringsfas i slutskede.
 • Tar fram handlingar och ritningar innan upphandling.
 • Bygglov beviljad.
 • Upphandling feb-mars 2023.

När är vi klara:

 • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara höst 2024. 

Kontakt

Kommentera