Ny idrottssal vid Stensbergskolan

Det ska byggas en ny byggnad innehållande idrottssal, musik/trä-och metall slöjdsal, lärararbetsplatser, mm. Den kommer att ligga intill Stensbergskolan. På så sätt kan verksamheten i den befintliga idrottssalen pågå under hela byggprocessen.

Den gamla idrottssalen rivs när den nya byggnationen är klar. Byggnaden har en yta på drygt 1165 kvm.

Det här gör vi:

  • Bygger en ny idrottssal.
  • River gammal idrottsbyggnad.
  • Anlägger ny utemiljö.
  • Anlägger ny hämta/lämna parkering, som ska ligga på Björkstigen i stället för Torsgatan

Status:

  • Projekteringsfas pågår.
  • Tar fram handlingar och ritningar innan upphandling.

När är vi klara:

  • Byggnationen och de utvändiga markarbetena beräknas vara klara i juni 2024. 

Kontakt

Kommentera