titelbild

Ljungby skatepark

I kvarteret Fritiden byggs en skatepark, en naturlig samlingsplats för stadens lokala åkare. Parken utformas för att tilltala även icke-åkare och förhoppningen är att den ska locka besökare och uppmuntra till gemenskap och spontana möten.

Det här gör vi

 • Bygger en skatepark 
 • Förberedelser såsom: 
  • geoteknisk undersökning
  • framtagning av konstruktionsritningar
  • ansökan om bygglov
  • upphandling

Så påverkas du

 • Tidvis kan framkomligheten begränsas och byggtrafik förekomma.
 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas starta under hösten 2019 och vara klar till maj/juni 2020.

Skateparkens yta blir nästan 900 kvm och den ska byggas mittemot entrén till Ljungby Arena. 

 Här ska skateparken ligga

    

 

 

Kontakt

Kommentera