Fasadritning Klövervägens nya förskola
Fasadritning: Creacon

Klövervägens förskola

En nybyggnation av förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn pågår. Den nya för­skolan byggs intill den nuvarande byggnaden som kommer att användas under byggtiden.

Det här gör vi

  • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal.
  • Anlägger nya grön- och lekytor.
  • Gör en ny utökad parkering
  • Upphandlar konstverk.
  • Tar fram konstruktionsritningar för väggar, golv och tak samt ritningar för mark, vatten, avlopp, ventilation och el.
  • Totalentreprenör för byggnationen blev efter upphandling Byggteknik i Ljungby AB.

Så påverkas du

  • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Arbetsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

  • Byggnationen beräknas vara klar till höstterminen 2020.

 

Kontakt

Kommentera