Fasadritning Klövervägens nya förskola
Fasadritning: Creacon

Klövervägens förskola

En nybyggnation av förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn pågår. Den nya för­skolan byggs intill den nuvarande byggnaden som kommer att användas under byggtiden.

Det här gör vi

 • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal.
 • Anlägger nya grön- och lekytor.
 • Gör en ny utökad parkering
 • Upphandlar konstverk.
 • Genomför detaljprojektering, d.v.s. framtagning av konstruktionsritningar för väggar, golv och tak. Samt ritningar för mark, vatten, avlopp, ventilation och el.
 • Totalentreprenör för byggnationen blev efter upphandling Byggteknik i Ljungby AB.
 • Bygglov har sökt och beviljats.

Så påverkas du

 • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
 • Arbetsområdet inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara

 • Byggnationen beräknas vara klar till höstterminen 2020.

 

Kontakt

Kommentera