Hjortsbergskolans nya fasad går i grönt.
Nya Hjortsbergskolans fasad går i grönt.
Nya idrottshallen som blir kommunens största.
Den nya idrottshallen blir kommunens största.
Stora fönster som ger bra ljusinsläpp.
Stora fönster släpper in ljus.

Hjortsbergskolan

Vi bygger en ny F-6 skola för cirka 385 barn på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls tillfälligt och kommer att användas som avlastningslokal och mottagningskök.

Det här gör vi:

  • Bygger en ny skola samt idrottshall. Serneke har efter upphandling utsetts till totalentreprenör.
  • Smyckar skolan med konst. Fyra större konstverk i olika material har upphandlats. Materialen är trä, textil, glas och keramik.
  • Monterar 500 kvm solceller på idrotthallens tak.
  • Två gamla byggnader har rivits. 
  • En ny parkering med infart från Hjortstigen har anlagts. Där finns utöver parkeringsplatser en vändplats, på- och avstigning för busstransporter, på- och avstigningsmöjligheter för bilresenärer. 

Så påverkas du:

  • Begränsad framkomlighet i området. Byggtrafik tas in från Gasellvägen.
  • Transporter till och från skolan med bil och buss hänvisas till den nya parkeringen med infart från Hjortstigen.
  • Cyklister hänvisas till cykelvägen från Hjortstigen och till öppningen i staketet från Ågårdsvägen. En tillfällig cykelparkering har anordnats på löparbanan mellan modulerna och staketet som avgränsar mot Ågårdsvägen. Några parkeringsplatser för cyklar finns vid den nya parkeringen.
  • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

  • Den nya skolan färdigställs enligt planeringen under vårterminen 2020. De sista delarna av utemiljön kommer att göras i ordning under våren 2020 och beräknas vara klart till skolstart höstterminen 2020.
Nya Hjortsbergskolans framsida
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera