Hjortsbergskolans nya fasad går i grönt.
Nya Hjortsbergskolans fasad går i grönt.
Nya idrottshallen som blir kommunens största.
Den nya idrottshallen blir kommunens största.
Stora fönster som ger bra ljusinsläpp.
Stora fönster släpper in ljus.

Hjortsbergskolan

Vi bygger en ny F-6 skola för cirka 385 barn på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls tillfälligt och kommer att användas som avlastningslokal och mottagningskök.

Det här gör vi:

 • Bygger en ny skola samt idrottshall. Två gamla byggnader har rivits. Serneke har efter upphandling utsetts till totalentreprenör. 
 • Anlägger ny parkering med infart från Hjortstigen. Parkeringen innehåller både vändplats, på- och avstigning för busstransporter, på och avstigningsmöjligheter för bilresenärer och parkering. Parkeringen är färdigställd och används. 

 • Smyckar skolan med konst. Fyra större konstverk i olika material har upphandlats. Materialen är trä, textil, glas och keramik.

 • Monterar 500 kvm solceller på idrotthallens tak.

   

Så påverkas du:

 • Begränsad framkomlighet i området. Byggtrafik tas in från Gasellvägen.

 • Transporter till och från skolan med bil och buss hänvisas till den nya parkeringen med infart från Hjortstigen.

 • Cyklister hänvisas till cykelvägen från Hjortstigen och till öppningen i staketet från Ågårdsvägen. En tillfällig cykelparkering har anordnats på löparbanan mellan modulerna och staketet som avgränsar mot Ågårdsvägen. Några parkeringsplatser för cyklar finns vid den nya parkeringen.

 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

 • Rivningen avslutades under oktober 2017.

 • Parkeringen togs i bruk i maj 2018.

 • Den nya skolan färdigställs enligt planeringen under vårterminen 2020. De sista delarna av utemiljön kommer att göras i ordning under våren 2020 och beräknas vara klart till skolstart höstterminen 2020.
Nya Hjortsbergskolans framsida
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera