Nya idrottshallen som blir kommunens största.
Den nya idrottshallen blir kommunens största.
Montering av undertak och inredning i en hall.
Montering av undertak och inredning i en hall.
Klassrum som börjar bli färdigt.
Klassrum som börjar bli färdigt.
Nybyggda Hjortsbergskolans fasad.
Nybyggda Hjortsbergskolans fasad.

Hjortsbergskolan

Vi bygger en ny F-6 skola för cirka 385 barn på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls tillfälligt och kommer att användas som avlastningslokal och mottagningskök.

Det här gör vi:

 • Bygger en ny skola samt idrottshall. Serneke har efter upphandling utsetts till totalentreprenör.
 • Smyckar skolan med konst. Fyra större konstverk i olika material har upphandlats. Materialen är trä, textil, glas och keramik.
 • Monterar 500 kvm solceller på idrotthallens tak.
 • Två gamla byggnader har rivits. 
 • En ny parkering med infart från Hjortstigen har anlagts. Där finns utöver parkeringsplatser en vändplats, på- och avstigning för busstransporter, på- och avstigningsmöjligheter för bilresenärer. 

Status: Byggnation pågår

 • Slutmontage av idrottsredskap i idrottshallen.
 • Inredning och undertak monteras.
 • Förbesiktningar pågår.

Läs vad som sker i investeringsprocessens faser

I varje fas sker en mängd olika arbeten där flera förvaltningar ofta är inblandade. I övergångarna mellan behovsanalys, förstudie, programfas och projektering krävs politiska beslut. 

Sammanfattning av processens olika faser:

 • Behovsanalys – verksamheten analyserar och beskriver sitt lokalbehov. (Beslut i verksamhetsnämnd.*)

 • Förstudie – tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och vägval för programfasen föreslås. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen.)

 • Programfas – konkretiserar vad det är som ska byggas. Kartlägger verksamhetens funktionskrav, alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald lösning. (Beslut i verksamhetsnämnd, tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.)

 • Projektering – Handlingar upprättas som gör det möjligt att kalkylera och upphandla i konkurrens. 

 • Genomförande – Byggnation. Handlingar från projekteringsfas omsätts till verkligt objekt. 

 • Projektavslut – När byggnationen/anläggningen är klar överlämnas ansvaret till verksamhetsnämnd och verksamheten i fråga startas. Projektet avslutas och följs upp både funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Redovisas i samband med delårsbokslut eller bokslut.

* Verksamhetsnämnden är beställaren och ansvarar för verksamheten som man bygger för. Vid byggnation av en skola till exempel är det barn- och utbildningsnämnden. Flera nämnder kan vara involverade. Till exempel kultur- och fritidsnämnden om lokalerna även omfattar en idrottshall som ska nyttjas av föreningar också.  


Så påverkas du:

 • Begränsad framkomlighet i området. Byggtrafik tas in från Gasellvägen.
 • Transporter till och från skolan med bil och buss hänvisas till den nya parkeringen med infart från Hjortstigen.
 • Cyklister hänvisas till cykelvägen från Hjortstigen och till öppningen i staketet från Ågårdsvägen. En tillfällig cykelparkering har anordnats på löparbanan mellan modulerna och staketet som avgränsar mot Ågårdsvägen. Några parkeringsplatser för cyklar finns vid den nya parkeringen.
 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

 • Den nya skolan färdigställs enligt planeringen under vårterminen 2020.
Nya Hjortsbergskolans framsida
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera