Hall i den nybyggda delen som flyttades in i maj 2019
I den nybyggda delen flyttade man in i maj 2019.
I den nya delen av förskolan finns gemensam matsal.
I den nya delen av förskolan finns gemensam matsal.
Ny utemiljö på gång.
Ny utemiljö på gång (maj 2019).
Solceller på taket på den nybyggda förskolan.
På taket till den nybyggda delen finns solceller.

Bergalyckans förskola

En ny förskola för cirka 160 barn byggs. Det innefattar byggnation av en helt ny del som nu är färdigställd och inflyttad, och renovering av befintlig förskola som pågår.

Förskolan planeras så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar, utom småbarnsavdelningarna. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Projektet pågår och arbetet utförs i etapper.

Det här gör vi:

 • Två uttjänta byggnader (gamla Laganskolan) har rivits för att göra plats för den nya förskolan.

 • Nybyggnation och renovering av befintlig förskola har upphandlats. Totalentreprenör är Lagans Byggnads.

 • Konstnärlig utsmyckning har upphandlats. Två konstnärer ska skapa och montera sina konstverk inne i byggnaden. 

 • Monterar 200 kvm solceller på nybyggnationens tak.

 • Anlägger nya grön- och lekytor samt parkering.

Så påverkas du:

 • Begränsad framkomlighet kan förekomma under byggtiden.

 • Byggarbetsplatsen inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

 • Parkeringsplatser för personal och föräldrar vid Bergalyckans förskola är begränsade. Parkering vid Bergagården och Lillberga får användas. Övrig information kring hämtning och lämning lämnas av Bergalyckans personal.  

När är vi klara:

 • Rivningen avslutades i december 2017.

 • Nybyggnationen stod färdig i maj 2019.

 • Ombyggnationen av den befintliga förskolan beräknas bli klar till hösten 2019.
Fasadskiss norr
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Kontakt

Kommentera