titelbild

Klövervägens förskola

En nybyggnation av förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 120 barn projekteras. Byggnationen beräknas starta till våren 2019. Den nya för­skolan byggs intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att användas under byggtiden.

Det här gör vi:

  • Tar fram underlag till arkitekten, bland annat ett funktionsprogram som visar vad som ska finnas i de nya lokalerna, hur många rum, vilken typ av rum och  utrustning etc.
  • Projekterar och upphandlar byggnation av ny förskola. 
  • Bygger ny förskola med tillagningskök och matsal. 
  • Anlägger nya grön- och lekytor.
  • Utökar befintlig parkering.

Så påverkas du:

  • Under bygg- och rivningsarbetena kommer byggtrafik köra till och från arbetsplatsen.
  • Begränsad framkomlighet kan förekomma.
  • Området kring de byggnader som rivs inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

Byggnationen beräknas vara klar till höstterminen 2020.

Kontakt

Kommentera