titelbild

Brunnsparkens lek- och aktivitetspark

Vi skapar en central mötesplats för lek, aktivitet och socialt umgänge i Ljungby. Den befintliga lekplatsen behålls till viss del och utökas med diverse klätterställningar, motorikbana, utegym, grillplatser, lusthus och sittgrupper.

Lekplatsen byggs ut på båda sidor om den befintliga, längs med cykelvägen som går genom parken. Här ska barn i alla åldrar kunna leka samtidigt som föräldrarna fikar och umgås. Parken är till för människor i alla åldrar, invånare såväl som besökare och turister.

Det här gör vi:

 • Vi bygger en ny lek- och aktivitetspark
 • Vi bygger gångar genom hela parken, för att göra den tillgänglighetsanpassad
 • Vi bygger en motorikbana för hopp och armgång
 • Vi bygger ett lusthus som kan fungera som väderskydd
 • Vi monterar sittgrupper och grillplatser
 • Vi monterar nya klätterställningar för olika åldrar
 • Vi bygger ett utegym

 Så påverkas du:

 • Den befintliga lekplatsen kommer att vara öppen under byggtiden
 • Området kring byggarbetsplatsen inhägnas av byggstaket
 • Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område, och att målsman bär ansvar för minderåriga
 • Arbetsfordon kommer att köra till och från arbetsplatsen
 • Begränsad framkomlighet kan förekomma 

Kommentera