Nya förskolan växer fram
Här växer förskolan fram
Fasadskiss norr
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.
Fasadskiss väster
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.
Fasadskiss Öster
Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

Bergalyckans förskola

En ny förskola för cirka 160 barn planeras. Det innefattar både renovering och nybyggnation.

Förskolan planeras så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar, utom småbarnsavdelningarna. Den tidigare Laganskolan revs under hösten/vintern 2017. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Projektet pågår och beräknas bli färdigt hösten 2019. Arbetet utförs i etapper.

Det här gör vi:

  • Två uttjänta byggnader (gamla Laganskolan) har rivits för att göra plats för den nya förskolan.

  • Upphandlingen av byggnationen av ny förskola samt renovering av befintlig förskola är avslutad. Totalentreprenör blev Lagans Byggnads.

  • Anlägger nya grön- och lekytor.

  • Upphandling av konstverk är avslutad. Två konstnärer har valts ut som ska få skapa och montera sina konstverk inne i byggnaden.

Så påverkas du:

  • Begränsad framkomlighet kan förekomma under byggtiden.

  • Byggarbetsplatsen inhägnas av byggstaket. Observera att det är tillträdesförbud för obehöriga inom avspärrat område.

När är vi klara:

  • Rivningen avslutades i december 2017.

  • Nybyggnationen kommer stå färdig under våren 2019.

  • Ombyggnationen av den befintliga förskolan beräknas bli klar till hösten 2019.

Kontakt

Kommentera