Våldsbejakande extremism

Nationella stödtelefonen har blivit Orostelefonen. Den 1 februari tog Rädda Barnen över ansvaret för den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism från Röda Korset och samtidigt bytte den då namn till Orostelefonen.

Orostelefonen mot våldsbejakande extremism vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens
anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen
kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i
den kommun där man bor.

Telefonen är bemannad av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Öppettider:

Måndag: 9-12, 13-16, 18-22
Tisdag: 9-12, 13-16
Onsdag 9-12, 13-16, 18-22
Torsdag 9-12, 13-16
Fredag 9-12, 13-16, 18-22

Numret till Orostelefonen är 020-100 200.

Under de kvällar då telefonen är öppen kan du även chatta med Orostelefonen. Chatten nås på www.raddabarnen.se/oroschatten

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser och ideologier som förespråkar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Det pågår ett nationellt arbete för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. Röda korset driver den nationella stödtelefonen på uppdrag av Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Kontakt

Kommentera