titelbild

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär att en eller flera personer utnyttjar eller utövar våld gentemot en eller flera närstående.

Den som blivit utsatt kan vara kvinna, man eller barn.

Den som utövar våldet kan vara man eller kvinna och kan antingen vara en partner, förälder, vuxet barn, släkting, nära vän, personlig assistent eller annat till den som de utsätter.

Våldet kan bestå av olika former:
Fysiskt - som sparkar eller slag
Psykiskt - som hot, isolering, kontroll, kränkning eller svartsjuka
Sexuellt - som påtvingade sexuella handlingar
Ekonomiskt - som kontrollerar ekonomi och personens egna pengar
Materiellt - som slår sönder eller förstör inredning, kläder, brev, fotografier mm
Latent - som rädsla för våldet, stämningen i hemmet
Försummelse/Brist på omsorg - som försummelse att ge medicin eller mat vid funktionsnedsättning eller sjukdom.

Våld förekommer i hela samhället, bland alla etniska grupper och i både heterosexuella och samkönade relationer.

Våld är en kriminell handling! I alla relationer. Ring polisen akut på tel.112. Om det inte är akut eller om du vill ställa frågor till polisen kan du ringa tel. 114 14.

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten i det arbete som bedrivs i Ljungby kommun. Ljungby kommun värnar om varje enskild medborgares mänskliga rättighet att få känna sig trygg, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund och oberoende av var man bor.

Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som sker i samarbete mellan Regiion Kronoberg och länets kommuner. Familjefrid Kronoberg arbetar med att stävja våld i relationer där förövare och offer står varandra nära.

Kontakt

Kommentera