Äldrehälsa Kronoberg

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att förbättra omsorgsnätverket för äldre.

Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Satsningen genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

För de äldre

Region Kronoberg och kommunerna kommer att arbeta ännu mer tillsammans för att anpassa vården och omsorgen utifrån de äldres behov. Vi gör det bland annat genom att tillvarata individens egna förmågor och stötta utifrån behov. Det blir mer helhetslösningar och mer vård och omsorg på rätt vårdnivå.

Varför en innovationssatsning?

Vården och omsorgen står inför flera gemensamma utmaningar, bland annat en åldrande befolkning, stora behov av kompetens- och personalförsörjning samt gränsdragningar mellan kommuner, primärvård och sjukhus. Nu väljer vi att arbeta nytt tillsammans för att nå bästa möjliga lösning med individen i fokus.

Vårt mål är att:

  • öka tryggheten och delaktigheten 
  • erbjuda vård och omsorg på rätt vårdnivå 
  • förbättra övergångarna mellan sjukhus, primärvård och kommun 
  • skapa mer effektiv användning av vårdens och omsorgens resurser och kompetens

Vi är igång

Vi startade första kvartalet 2016 och arbetet sträcker sig över tre år. Uppdraget är att tänka nytt, gränslöst och sätta individen i fokus. Arbetssättet inspireras av den så kallade 70/30 metoden: att siktet är inställt på att verksamheten kör igång när 70 procent av upplägget är klart och förbättras efterhand. Utvecklingsarbetet kommer att ske i nära samarbete med patienter/brukare och medarbetare.

Kommentera