Konsumentrådgivning för dig i Emmaboda kommun

Rådgivarna på Konsument Ljungby hjälper dig att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Du kan få råd om vad som gäller före och efter köp av varor och tjänster, vilka lagar som gäller vid reklamationer, stöd i att granska avtal och anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, exempelvis. Vi utför även medling mellan konsumenter och näringsidkare. Även företagare är välkomna att ställa frågor.

Kommentera