För dig som vill bli god man

Du som vill göra en insats för en medmänniska kan välja att bli god man eller förvaltare. Vi behöver gode män och förvaltare till personer som är i behov av ställföreträdare.

Uppdraget är en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället. Vi söker gode män och förvaltare till olika typer av uppdrag och behovet av dig som är intresserad av att ta uppdrag av svårare karaktär är extra stort.

Uppdraget som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare är i huvudsak ett uppdrag på ideell grund. Ett visst arvode och kostnadsersättning utgår.

Så här ansöker du om att bli god man

Använd vår e-tjänst för att anmäla ditt intresse att bli god man

Om du vill veta mer om uppdraget som god man eller förvaltare kan du kontakta Överförmyndarenheten för mer information, vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. 

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar. Du som vill bli god man eller förvaltare måste vara myndig, ha ett socialt engagemang, grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar och behärska det svenska språket i tal och skrift. Du får inte själv ha förvaltare.

För att bli god man behöver du dessutom:

  • kunna sköta kontakter med olika myndigheter
  • kunna tillgodogöra dig information och anvisningar
  • vara ordningsam och strukturerad
  • uppträda på ett korrekt sätt gentemot din huvudman, anhöriga, myndighetspersoner och andra.
Beslut om att du är god man

+Beslut om att du är god man

I samband med att du får beslut om förordnande av dig som god man eller förvaltare får du också ett registerutdrag, som Överförmyndarenheten utfärdar. Av registerutdraget framgår att du är förordnad som god man eller förvaltare, vilken omfattning ditt uppdrag har, från vilket datum du är förordnad samt för vem du är förordnad.

Registerutdraget fungerar som ett bevis om att du är förordnad som god man eller förvaltare för en person och du behöver visa upp detta när du vidtar olika åtgärder för din huvudman.

Beslutet gäller omedelbart

Ett beslut om förordnande av god man eller förvaltare som fattas av tingsrätten eller Överförmyndarenheten gäller i huvudsak omedelbart, även om det överklagas. En god mans eller förvaltares förordnande gäller därför från tingsrättens beslutsdag eller, i förekommande fall, från det datum Överförmyndarenheten beslutade om byte av god man eller förvaltare.

Du ska alltså aldrig vänta med att påbörja uppdraget i fall beslutet överklagas, utan ska påbörja uppdraget från det datum som framgår av beslutet.

Kommentera