titelbild

Årsredovisning

Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den sista februari året efter det år förvaltningen avser. Oavsett vilka delar som ingår i ditt uppdrag ska du alltid inkomma med en Redogörelse för insatser under året.

Skicka in din årsräkning

Använd dessa två blanketter;

Årsräkning 

Redogörelse 

Antingen kan du fylla i dem direkt på datorn eller skriva ut dem och fylla i för hand. 

  • Fyll i samtliga uppgifter.
  • Om ni är två föräldrar som båda är förmyndare ska bägge fylla i sina uppgifter och skriva under.
  • Skicka in blanketterna  Årsräkning och Redogörelse i original.
  • Spara en kopia av den ifyllda årsräkningen och redogörelsen.
  • Skicka in alla bilagor som kopior.
  • Lägg allt i samma kuvert och skicka till överförmyndarenheten. 

Spara alla kvitton och underlag

Du behöver spara alla underlag även efter att vi har granskat din årsräkning. Underlag kan till exempel vara kvitton, kontoutdrag och årsbesked. Dessa ska sparas i 10 år.

Redovisa köp, försäljning och spärrade konton

Om du har fått något särskilt tillstånd från oss under året vill vi att det tydligt framgår av din årsräkning under inkomster eller utgifter. Det kan exempelvis vara köp eller försäljning av bostad, lån eller uttag från spärrade konton.

I årsräkningen ska du bifoga handlingar som visar om barnet har spärrade konton. Av årsräkningen ska det framgå vilket bankkonto som är kopplat till ett eventuellt värdepapperskonto (vp-konto) eller en depå.

Redogörelse

På denna blankett redovisas vilka åtgärder som vidtagits under året. Närmare instruktioner finns på blanketten.

Om din huvudman har flyttat till en annan kommun under året

Om din huvudman har flyttat till en annan kommun under året ska du anmäla hens nya folkbokföringsadress till oss. Du kommer sedan bli kontaktad av den nya kommunen. Du ska då skicka in årsräkningen till den nya kommunen och inte till oss.

Det är viktigt att du lämnar in i tid

Om din årsräkning inte kommer in till oss före den 1 mars kan du bli skyldig att betala vite.

Anstånd enbart om du har särskilda skäl

Du kan enbart få anstånd från att lämna årsräkningen före den 1 mars om du har särskilda skäl. Dit räknas t ex  sjukhusvistelse. Om du behöver ansöka om anstånd ska anledningen framgå tydligt och ansökan ska ha kommit in före den 1 mars. Om du har flera barn som du ska lämna in årsräkning för måste du ansöka för varje barn. Din ansökan ska komma in till oss genom e-post eller telefon.

Det här händer när du har skickat in din årsräkning

  • Årsräkningen/Redogörelsen registreras
  • Om någon uppgift saknas i din årsräkning måste du komplettera den. Det innebär att granskningen tar mycket längre tid.
  • Vi meddelar när granskningen av din årsräkning och redogörelse är färdiga.

Du kan också lämna årsräkningen och redogörelsen i kommunhusets brevlåda eller i din kommuns reception. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge dig ett kvitto på att du har lämnat in årsräkningen.

Kommentera